Med muligheden for ikrafttræden af stormfaldsforsikring og tilskud til oprydning og gentilplantning er opgaven med genrejsning af skoven ikke blevet mindre kompliceret.

Såfremt du ikkeallerede harkontakte os er det derfor vigtigt, at dugør det snarest med henblik på, at vi kan hjælpe dig med anmeldelse afstormfaldet, ansøgning om tilskud, oprydning og gentilplantning. Du kan finde din lokale skovfoged her, eller ringe til vores kontor.

Du være opmærksom på følgende tidsfrister:

-Anmeldelse af stormfald til forsikringen skal ske senest d. 15. marts 2014.

Ansøgning om tilskud til oprydning og gentilplantning skal indsendes senest d. 15. september 2014.

Der skal minimumvære0,5 hamed stormfald

En forudsætning for at din skov kan komme i betragtning til udbetaling fra din stormfaldsforsikring og give adgang tilansøgning om tilskud er, at min 0,5 ha af din skov er ramt af stormfald.

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne