Det er ikke juleklokker, der kimer i Vestjylland,- det er telefonerne. Skovejerne står i kø for at anmelde stormfald i hele det vestjyske område.

‘Bodil’ var en rigtig Vesterhavsstorm, der gik i land og trak sit ødelæggende spor i et bælte fra Thorsminde til Nymindegab og ind til den jyske højderyg.

Både Statens plantager og de private skove er hårdt ramt og vi vurderer i øjeblikket, at stormfaldet i det vestjyske område er på ikke under 500.000 kfm siger Skovrider Michael Gehlert.

De økonomiske konsekvenser er omfattende – skader i træet i form af brud og knæk forringer værdien og vi må regne med at det bliver dyrere at rydde op, oparbejde og gentilplante. Dertil kommer der et indirekte tab, som følge af afbrudt produktion og randvirkning i resten af skoven. Vores beregninger viser, at skovene vil lide et tab i størrelsesordenen 125 mio kr alene i Vestjylland udtaler skovrider Michael Gehlert.

Jo mere vi arbejder med tingene, jo tydeligere bliver det, at skaderne efter ‘Bodil’ bør få Stormrådet til at erklære stormfald – og dermed give de ramte skovejere adgang til forsikringsmidler og hjælpepakke.

Oprydning og oparbejdning er i fuld gang og vi glæder os over, at vi heldigvis arbejder i et gunstigt træmarked, der i gennem en længere periode har været drevet af en god efterspørgsel.

Det er en stor mundfuld, men vi regner med, at markedet kan fordøje mængden uden at prisen påvirkes. Træindustrien har i øjeblikket små lagre og efterspørgslen fra eksportmarkederne er meget stærk afslutter Michael Gehlert.

Du kan høre Skovrider Michael Gehlerts vurdering på P4 midtvest Regionalnyheder 9.dec 2013 kl.12.30

Læs også: Stormene koster skovejerne dyrt

KBH 9.12.2013

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne