Der foreligger nu en frisk opgørelse af oktober måneds stormfald. Den viser et samlet fald på i størrelsesordenen 470.000 m3.

Faldet er koncentreret til det sydøstlige Jylland, det sydlige Fyn samt det vestlige Sjælland.

Det vigtigste spørgsmål for de ramte ejere er, om der bliver åbnet for den eksisterendegenplantningsordning. Den bliver åbnet, hvis der er faldet mere end en årshugst i den ramte ‘landsdel’.

Stormrådet har afvist, at der findes en landsdel, hvor stormfaldet overstiger et års normalhugst. Det helt afgørende spørgsmål bliver altså, hvordan man definerer en ‘landsdel’.

Skovforeningen kræver en ny afgørelse

På vegne af hele skovbruget har Dansk Skovforening nu skrevet til Stormrådet for at få ændret den første opgørelse, som man mener bygger på forkerte tal og en forkert vurdering.

Skovforeningen skriver blandt andet følgende til Stormrådet:

‘En sådan stormfane, der går på tværs af landet, og medfører betydeligt stormfald (mere end 1 års normalhugst i stormfaldet inden for de berørte områder) bør efter Skovforeningens opfattelse være omfattet af lovens definition af landsdel/område, selvom hverken hele Sønderjylland, hele Fyn eller hele Sjælland selvstændigt opfylder kravet til, at der i stormfaldet skal ligge mere end 1 års normalhugst’.

Hele Skovforeningens henvendelse kan ses på dette link.

Vi venter spændt på udfaldet.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne