Regeringen har fremsat lovforslag om ændring af stormfaldsordningen. Der er mange gode takter i forslaget, der bl.a. vil bevirke mindre bureaukrati i forbindelse med tilskudsansøgning og -udbetaling.

Skovdyrkernes formand Lars Skou Gleerup udtaler, at han påskønner vores brancheforening Dansk Skovforenings arbejde for at påvirke og få den politiske aftale på plads.

Skovdyrkerne vil redegøre nærmere for ordningen, når loven er vedtaget.

Men én forbedring skal nævnes allerede nu, idet hurtig reaktion kan betyde, at skovejere, der ellers ikke ville kunne tilmelde sig ordningen, nu har en mulighed for at komme med.

Det er en forudsætning for brug af tilskudsordningen, at der er tegnet en basisforsikring mod stormfald. Nye skovejere kan tegne en forsikring, hvis dette sker inden for 6 måneder efter ejendomsovertagelse. I den nuværende ordning kan der dog ikke nytegnes forsikring ved generationsskifte, hvis skoven ikke var forsikret før generationsskiftet. Dette – populært kaldet arvesynden – ophæves i den nye ordning, hvis forslaget vedtages.

Men de nye betingelser for tilmelding vil gælde allerede fra fremsættelse af lovforslaget – altså fra nu af.

Så hvis en skovejer har generationsskiftet inden for de seneste 6 måneder og ønsker at nytegne en forsikring, så er det med at slå til, inden 6 måneders fristen udløber.

Ellers er chancen forpasset – indtil næste generationsskifte.

Kontakt den lokale forening.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne