Gode nyheder til stormramte og forsikrede skovejere

Stormrådet, som er et uafhængigt råd, der afgør sager om stormflod, oversvømmelser og stormfald. Stormrådeter udpeget af erhvervs- og vækstministeren og består af en uafhængig formand og otte andre medlemmer, der repræsenterer 5 ministerier, forsikringsselskaberne, kommuners landsforening og Forbrugerrådet. Til rådet er knyttet en skovsagkyndig fra Naturstyrelsen. Formand er jurist Karen Westerbye-Juhl, tidligere direktør for Naturstyrelsen.

Stormrådet afgjorde altså, at de to stormfald, vi har haft – henholdsvis den 28. oktober og den 5. december – er af en størrelse, der udløser forsikringsdækning og genplantningsstøtte.

Stormrådet har ifølge pressemeddelelsen afgjort, at der var tale om stormfald i hele landet. Det betyder, at det vil være muligt for alle stormfaldsramte skovejere i hele landet ansøge om genplantningsstøtte. Altså forudsat at de har en stormfaldsforsikring.

Anmeldelse – ingen hast

Stormramte ejere skal senest den 15. marts anmelde deres stormfald til det forsikringsselskab, hvor de har deres stormfaldsforsikring. Anmeldelsesskemaer er dog endnu ikke udarbejdet.

Naturstyrelsen skal snarest som følge af afgørelsen udarbejde en vejledning, der kommer til at indeholde regler, betingelser, tilskudssatser, et anmeldelsesskema m.v.Vi skal nok orientere om detteher på hjemmesiden, så snart det er på plads.

Det var en klog afgørelse

Afgørelsen kommer formodentlig til at påvirke træartsvalget i genplantningen. Uden tilskud er der ingen tvivl om, at genplantningen ville blive helt domineret af nåletræ. Det kan mange steder også være fornuftigt ud fra en skovbrugsmæssig betragtning, men tilskuddene vil nok give et mere varieret skovbillede i de nye skove.

Desuden er det i øvrigt ikke staten, som kommer til at betale genplantningsstøtten. Det er nemlig stormpuljen, som er private penge – indbetalt som en årlig afgift på husstandenes almindelige forsikringer.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne