Skov og klima var på dagsordenen i dag, da der blev afviklet skovkonference på Christiansborg.

Miljøminister Lea Wermelin åbnede konferencen, og her gjorde hun det klart, at hun vil have mere urørt skov og vild natur. Men regeringen har også blik for skovbruget som leverandør af CO2-neutrale byggematerialer, forsikrede hun.

– Hvis vi skal løse de store klimaudfordringer, vi står overfor, så kræver det, at vi arbejder tæt sammen. Jeg er glad for det gode samarbejde med skovbruget. Skovrejsning er et vigtigt virkemiddel, og det kan blive en vigtig del af den kommende klimahandlingsplan. Skovene er en vigtig leverandør af klimavenlige produkter og byggematerialer, lød det fra ministeren.

Regeringen arbejder også med at oprette en ny national klimafond. Fonden skal kunne investere i ny skov og klimavenlig omdannelse af landbrugsjord i Danmark.

– Den forrige regerings skovprogram er et godt grundlag. Men vi vil lægge mere oveni for at sikre bedre biodiversitet. Vi vil lave en biodiversitetspakke, som skovene også vil blive en vigtig del af. Det skal vi gøre i et godt samarbejde med jer, sagde hun.

Prop i fossile udledninger

Ved skovkonferencen var der oplæg fra en række interesseorganisationer og forskere, som hver gav deres bidrag til debatten om skov, skovbrug og fremtidens klimaudfordringer.

Imellem oplægsholderne var Thoms Nord-Larsen, som er seniorforsker ved institut for geovidenskab og naturressourcer, Københavns Universitet.

Han gjorde det klart, at skovrejsning alene ikke gør den store klimamæssige forskel. Det helt afgørende er, at vi bruger træet til bygninger og andre produkter.

– Vi kan rejse enorme arealer med skov, men hvis ikke vi får stoppet den fossile udledning, så får vi ikke nogen særlig effekt. Træ skal bruges til byggematerialer og alverdens andre produkter. Træ skal fortrænge stål, beton og andre fossile materialer. Det er her, det helt store potentiale ligger, sagde han.

Mere frihed til skovejere

Skovdyrkerne Vestjyllands skovrider, Michael Gehlert, holdt oplæg om skovrejsning og klimaeffekt. Han forklarede, hvordan regler i de politisk bestemte skovrejsningsordninger har betydet, at skovejerne i høj grad har plantet løv fremfor nål.

– Men når vi ser på tallene på tallene, så fortrænger en nåletræsbevoksning betydeligt mere CO2 end en skovrejsning med løvtræ. Det kan vi gøre smartere, sagde han.

Han opfordrede politikerne til at regelforenkle og til at give skovejerne mere frihed til selv at vælge træarter og plantetal.

Han tog også fat i andre udfordringer, som der bør ryddes op i.

– Blandt andet oplever vi for ofte, at Skat laver benspænd for nye skovejere ved at kategorisere virksomheden som hobby. Det skyldes, at alle omkostninger til plantning med mere ligger i de første år. Men der går måske 40 år eller mere, inden der for alvor kommer indtægter. Det bør I politikere få kigget på, opfordrede han.

Diskussion med ordførere

Over middag var der paneldebat med ordførere fra en række partier. Her deltog Erling Bonnesen (V), Mette Gjerskov (S), Kathrine Olldag (RV) og Rene Christensen (DF).

Debatten handlede blandt andet om, hvordan biodiversitet kan sikres og gå hånd i hånd med produktionsskovbrug og gode klimaløsninger.

Fra salen kommenterede Skovdyrkernes formand Lars Skou Gleerup, at branchen er klar til at levere på de politiske ønsker om biodiversitet og klima.

– Den gode nyhed er, at vi kan levere det hele – men ikke alle steder. I Skovdyrkerne har vi over 5000 skovejere i medlemskredsen. De har meget forskellige mål med deres skov. Derfor er der også mange ejere, som har lyst til at lave biodiversitetstiltag med mere, sagde han.

Skovkonferencen er arrangeret af Dansk Skovforening og venstrepolitiker og tidligere minister Hans Chr. Schmidt.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne