For kort tid siden meddelte Landbrugsstyrelsen, at fristen for ansøgning om tilskud til skovrejsning forlænges til 30. september. Tidligere var fristen 31. august, og den bliver altså forlænget med en måned.

– Vi har valgt at forlænge ansøgningsrunden, så ansøgerne henover sommeren har bedre tid til at sætte sig ind i mulighederne for at få tilskud og indsende deres ansøgning.

– Nu håber vi, at det kommer til at betyde, at flere vil søge. Vi har 70 millioner kroner, som bare venter på at komme ud, så der kan komme mere skov i Danmark. Derfor er det vigtigt for os, at det er nemt og enkelt for vores kunder at søge vores ordninger, siger Mette Hyldebrandt-Larsen, enhedschef i Landbrugsstyrelsen.

Skovdyrkerne glæder sig over forlængelsen.

– Det er en god nyhed. Vi har skubbet på for det ved alle givne lejligheder. Derfor er det glædeligt, at styrelsen har lyttet og nu forlænger fristen, siger Katrine Bang Hauberg, forstfuldmægtig ved Skovdyrkerne Vestjylland.

Hun nævner, at Skovdyrkerne blandt andet har gjort opmærksom på behovet for en længere frist i forbindelse med informationsmøder og i høringssvar til både bekendtgørelsen og til vejledningen.

Nødvendigt at være hurtig

Selvom fristen er forlænget, er det vigtigt, at interesserede landmænd og lodsejere reagerer hurtigt.

– Med fristforlængelsen har vi fået lidt bedre tid. Men vi har fortsat travlt, hvis vi skal nå at ansøge nye skovrejsningsprojekter. En vigtig årsag er, at allerførst skal kommunen sagsbehandle og give tilsagn til, at et skovrejsningsprojekt kan gennemføres. Først derefter kan vi sende den egentlige ansøgning ind til Landbrugsstyrelsen, siger Katrine Bang Hauberg, som opfordrer landmænd og lodsejere til at benytte muligheden for at få del i puljen.

Fordoblet pulje

Der er i år afsat 70 millioner kroner til privat skovrejsning, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere år.

Der er meget gode muligheder for at opnå tilskud. Landbrugsstyrelsen oplyser, at puljen rækker til omkring 2.000 og 2.500 hektar ny skov i det danske landskab.

– Der har de sidste mange år været stor interesse for skovrejsning. Derfor er det glædeligt, at der i år er afsat ekstra mange penge, så endnu flere kan komme i gang med at etablere ny skov, Mette Hyldebrandt-Larsen fra Landbrugsstyrelsen.

Skovrejsningsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved at reducere udledningen af kvælstof til søer og fjorde. Samtidig bidrager skovene til at beskytte grundvandet.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne