Skov- og Naturstyrelsen er nu kommet ud af busken i forhold til den kritik, der har været rejst af skovdriften på Styrelsens arealer.

Direktør Hans Henrik Christensens svar i Weekendavisen den 28.11.2008 er gengivet i PDF-filen herunder.

Artiklen kommer dog ikke mere konkret ind på en række af de rejste kritikpunkter – blandt andet hvorledes der kan produceres kvalitetstræ under den nye politik.

Den synes også at blande begreberne ‘naturvenligt skovbrug’ og ‘naturnær skovdrift’. Naturvenlig skovdrift er den skovdrift, som Hans Henrik Christensen beskriver – bl.a. med træer, der efterlades til død og forrådnelse, og med grøfter, derstoppes med henblik på at skabe forsumpning i visse dele af skovene med henblik på at gavne biodiversiteten.

‘Naturnær skovdrift’ er derimod en driftsform (eller et forsøg på en driftsform), der stræber efter at producere kvalitetstræ – men så vidt muligt på en måde, hvor man anvender og understøtter de naturlige processer så meget som muligt. Det er noget helt andet end det ovenfor beskrevne naturvenlige skovbrug.

Vi ser frem til en faglig uddybning af Styrelsens synspunkter.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Files:
HHC.pdf

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus