Omdrejningspunktet for det vigtige skovpolitiske arbejde i Danmark er brancheforeningen ‘Dansk Skovforening’, som organiserer de danske skovejere. Skovdyrkerne samarbejder tæt med Dansk Skovforening – vi er samlet set det største medlem og har fast sæde i bestyrelsen – og oftest er Skovforeningen det samlede talerør for branchen.

Skovforeningen mødes med medlemmerne på regionale ‘skovkredsmøder’. I lyset af vigtigheden af dette arbejde – som vi også har behandlet i vores seneste beretninger, er der tryk på de politiske ønsker til skoven for at passe på vand, biodiversitet og mange andre formål – har Skovforeningen besluttet at åbne skovkredsmøderne for alle skovejere.

Vi hilser denne beslutning velkommen og opfordrer til, at man deltager på Skovkredsmøderne – og at man tillige overvejer, om ikke et direkte medlemskab af Dansk Skovforening ville være en god idé; det politiske arbejde kræver både opbakning og finansiering.

Vi vil fremover annoncere Skovkredsmøderne her på vores hjemmeside – ellers kan du følge med på Skovforeningens hjemmeside, hvor der også løbende er en nyhedsstrøm fra det skov- og naturpolitiske liv.

Se desuden:Skovkredsmøder bliver åbne for alle skovejere.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne