Møderne var ”skåret” over samme skabelon, hvor Skovrider Peder Gregersen indledte med at byde velkommen og orienterede generelt om de nye muligheder i ordningen. Denne orientering handlede primært om hvilke kriterier der skal være opfyldt for at kunne få tilskud og for at kunne opnå hektarstøtten på den nye skov. Mulighederne for at plante skovbryn og plante nåletræer i løvskoven (med det høje tilskud) blev gennemgået. Efter den generelle orientering gik vi i skoven og den lokale skovfoged forklarede hvilke tanker og overvejelser der var, i forbindelse med planlægningen af skoven og i dialogen med medlemmet/skovejeren. Der var generelt stor spørgelyst blandt deltagerne og vi fik talt meget om skovdyrkningen både i etableringen i skovrejsningen og den efterfølgende renholdelse og udrensning. Det var 3 meget forskellig – og spændende projekter. Den 9. juni 2020 blev mødet afholdt i Vendsyssel, hvor skovfoged Hans Chr. Graversgaard viste en meget vellykket 13 år gammel skovrejsning frem. Denne skovrejsning indeholdte – blandt meget andet – det vi vil kalde klimatilpassede træarter i dag og det var interessant at se hvordan de havde udviklet sig på de 13 år. Mødet den 10. juni 2020 blev afholdt på Djursland, hvor skovfoged Michael Rasmussen viste en 4 år gammel og 56 ha stor skovrejsning frem. Skoven er lavet i tæt samarbejde med et vandværk og med stort fokus på grundvandssikring, biodiversitet og de rekreative muligheder. Det sidste møde blev afholdt den 11. juni 2020 i Himmerland, hvor skovfoged Lars Skov Andreasen og skovejeren selv, viste en 2 år gammel og meget varieret skovrejsning frem. Dette projekt var lavet med fokus på jagt og naturværdier og indeholdte bl.a. et par søer, en eng med frugttræer og rododendron og nogle fine foderagere. Alle møderne blev afsluttet på ganske uformel vis, med en øl/vand og muligheden for at spørge ind til mere konkrete forhold på deltagerens egne ejendomme.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne