I 1916 færdiggjorde skibsbygger Ring Andersen i Svendborg den tremastede skonnert Svanen. I 1921, efter en kort periode under dansk flag, blev skibet solgt til svenskeren Isak F. Wikström. Herefter sejlede Svanen med fragt under svensk flag frem til 1964, hvor Inge Høy fra Kristianssand i Norge købte skibet. I 1972 overgik ejerskabet til Norsk Sjøfartsmuseum.

I 1990 blev Svanens eksteriør restaureret, således at skibet i dag fremstår som da det blev bygget i 1916. Skibet har status som verneverdig fartøy og er i dag Norges eneste sejlende tremastede skonnert. Svanen har i dag et socialpædagogisk formål, da det fungerer som skoleskib for unge mellem 14 og 18 år. Et ophold på Svanen skal give ungdommen gode minder og succesoplevelser.

Fjelstrup Menighedsråd leverer en ny køl

Gruppen af mennesker samlet i skoven ved Fjelstup, har fundet frem til et 175 år gammelt og 28 meter højt egetræ. Det er et imponerende egetræ, retvoksende, med få sidegrene, og i en god sundhedstilstand – hvem der bare kunne have disse tre egenskaber i en alder af 175 år.

Skoven tilhører Fjelstrup Menighedsråd, der har sagt ja til at egen bliver skovet og sendt til Hvidesande Skibs- og Bådbyggeri. Svanen er nemlig kommet hjem til Danmark for et kort besøg, da den havde brug for en ny køl.

Skovning af stor eg

For at minimere risikoen for, at egetræet får flæk-skader når det skoves, skal det først topkappes og derefter lægges ned. Skovningen udføres af vores rutinerede samarbejdspartner, skoventreprenør Claus Fuglsig Jensen, under instruktion af skovfoged Jens Venø Kjellerup.

Efter at kronen er skåret ned, bliver træet omhyggeligt skovet, så det falder mest fordelagtigt. Hele operationen varer ca. 45 min., hvorefter træet kan inspiceres nærmere af Poul Rasmussen fra Dansk Skibstræ. Heldigvis er der ikke umiddelbare sundheds- eller vækstmæssige hindringer for, at træet kan sendes til forarbejdning.

Det store gamle egetræ i Præsteskoven ved Fjelstrup kan dermed se frem til en spændende tilværelse som rejsende på havet. Spændende, men også noget af en omvæltning efter 175 år i den sønderjyske muld.

Jan Teinborg (jte@remove-this.skovdyrkerne.dk)
Artiklen er tidligere bragt i Skovdyrkeren nr. 3.
By: Jan Teinborg

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Jan Teinborg