Det argumenterer skovbrugsforsker Palle Madsen for, når han går på talerstolen d. 29/3 på Gothenborg.

Palle Madsen er ph. d. i skovbrugsvidenskab og professor på Skovskolen, samt seniorforsker på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

I 2019 var han medforfatter til bogen Klimaskoven, som foredraget tager udgangspunk i.

I bogen argumenterer han for at hvis yderligere 11% af Danmarks areal blev tilplantet med skov og anvendt til aktiv skovdrift, ville vi kunne reducere vores årlige netto CO2-udledning med 30%

Den dyrkede skov har en langt bedre effekt på klimaet end den urørte skov, fordi træ kan erstatte fossile brændsler og CO2-tunge materialer som beton, stål og aluminium.

Foredraget er gratis at deltage i for medlemmer af Skovdyrkerne og koster 100kr for ikke-medlemmer.

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Tilmelding skal ske til kontoret ved Skovdyrkerne Midt senest d. 28/3 kl 12 på mail: midt@skovdyrkerne.dk eller telefon: 86 89 32 22

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne