Der vil under markvandringen blive set på den konkrete etableringsmetode, fordele op ulemper, samt hvordan tilskud opfyldes i forhold til gældende krav.

Der vil blive dykket ned i planlægningen af skovrejsningen fra ejerkontakt, ansøgning, projektering, arealforberedelse, plantning, hegnssætning og renhold. Renhold af skovrejsningerne er centralt for at få vellykkede bevoksninger så der vil være et hovedfokus på, hvordan dette indtænkes fra starten, så det kan foregå rationelt og omkostningseffektivt.

Vi kommer også til at drøfte fordele og ulemper for de forskellige arter og artsblandinger.

Overvejer I at lave en skovrejsning kan I hér få et indblik i hvad der kan forventes af jer som ejere og Skovdyrkerne som udfører, når der gennemføres en skovrejsning fra start til slut.

Tilmelding til arrangementet senest tordag den 4. maj ved mail til midt@remove-this.skovdyrkerne.dkeller tlf. 8689 3222.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne