Lille Ulvedaler under forvandling. Tidligere var det en juletræsejendom med primærtjuletræer af rødgran. Nu er det ved at udvikle sig tilen varieret skovejendom med særligtfokus påat skabe en biotop til gavn for særligt hjortevildt.

Alle tiltag skalindgå i en langsigtet plan for ejendommens forvandling.

Der blev fremvist etablering af skovenge og vildtagre på gammel, mager skovjord – En øvelse som kræver en indsats for at lykkes. Skovens nye robuste kulturerer anlagt med et balanceret formål om både at give vildtet god dækning i mange år, men også at kunne holde til en stor bestand af klovvildt.

Ønsker I mere viden om arbejdet med naturpleje for vildtet og eventueltet møde på din ejendom med Skovdyrkerne eller Hans Brix, kan I kontakte jeres skovfoged eller lokalforening.

Tak for en stærk tilslutning og godt humør. Skovdyrkerne Midt glæder sig til igen at se mange af jer tilgeneralforsamlingen eller et af de kommende medlemsarrangementer.

Se billeder fra aftenen nedenfor.

– mle@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne