Lille Ulvedal er under forvandling. Tidligere var det en juletræsejendom med primært juletræer af rødgran. Nu er det ved at udvikle sig til en varieret skovejendom med særligt fokus på at skabe en biotop til gavn for særligt hjortevildt.

Alle tiltag skal indgå i en langsigtet plan for ejendommens forvandling.

Der blev fremvist etablering af skovenge og vildtagre på gammel, mager skovjord – En øvelse som kræver en indsats for at lykkes. Skovens nye robuste kulturer er anlagt med et balanceret formål om både at give vildtet god dækning i mange år, men også at kunne holde til en stor bestand af klovvildt.

Ønsker I mere viden om arbejdet med naturpleje for vildtet og eventuelt et møde på din ejendom med Skovdyrkerne eller Hans Brix, kan I kontakte jeres skovfoged eller lokalforening.

Tak for en stærk tilslutning og godt humør. Skovdyrkerne Midt glæder sig til igen at se mange af jer til generalforsamlingen eller et af de kommende medlemsarrangementer.