Gør drømme til virkelighed

Lørdag den 29. marts 2014 holder Agriteam sammen med Landbrugsrådgivning Syd og Skovdyrkerforeningen SYD temadag om køb af naturejendomme.

Dagen er gratis og afholdes ved Anne og Johannes Holt Paulsen, Stampemøllevej 40, Storlund, 6510 Gram.

Tidspunkt og mødested:

Kl. 10.00 Enderupskov Camping og Vandrerhjem, Ribe Landvej 30, 6510 Gram.

Her drikker vi formiddagskaffen, lytter til indlæggene og slutter med en let frokost ca. kl. 12.00.

Ved mødet vil der være repræsentanter til stede for de arrangerende foreninger.

De vil holde en række korte indlæg, og herunder svare på spørgsmål om fordele og ulemper ved at erhverve en naturejendom.

Efter frokost går vi i skoven sammen med ejendommens ejer Anne og Johannes Holt Paulsen – hvor vi også vil indtage eftermiddagskaffen. Tag derfor praktisk tøj med til dagen.

Tilmelding:

Tilmelding senest den 26. marts kl. 12.00 til Agriteam på 7538 2000 eller mail hchansen@remove-this.agriteam.dk

Program:

Ejendomsmarkedet for naturejendomme/projektejendomme – status lige nu – v. HC Hansen Agriteam
•Hvad er til salg lige nu og hvor lang er liggetiden?
•Hvordan har priserne udviklet sig?
•Hvordan er kvaliteten – får køber noget for pengene?
•Vand/kloakering/opvarmning. Hvad skal man være opmærksom på i en salgsopstilling
•Finansiering

Love og regler (landbrugs- og planloven) – v. HC Hansen Agriteam
•Hvad siger landbrugsloven f.eks. om bopælspligt
•Hvad må jeg på et landbrug i forhold til f.eks. tilbygninger – stuehus og erhverv
•Regler for skovbrug

Planteavl – indblik i støttemuligheder love og regler herunder mindre husdyrhold. v. planteavlskonsulent Marianne Lorenzen, LRS.
•Hvilke støtteordninger findes der og hvem kan få hvad?
•Hvor mange dyr må jeg have på ejendommen, og er der særlige regler for hvordan de skal passes?

Skat og Regnskab v. revisor Jørn Christiansen, LRS.
•Hvilke krav stilles der til regnskab og bogføring?
•Hvordan er skattereglerne på en ejendom?

Vidste du f.eks. at du på en landbrugsejendom kan fradrage dine renter i topskatten, og at lejeværdig af egen bolig ofte kun er en brøkdel af hvad det koster at bo i et tilsvarende parcelhus!
•Etableringskonto/iværksætterkonto

Frokost

Derefter en tur rundt i landskabet, hvor Anne og Johannes Holt Paulsen assisteret af skovfoged Per Juul Larsen og skovrider Paul Lillelund, Skovdyrkerne Syd vil fortælle om planerne for ejendommen.

By: JTE

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne