Der er lige lavet en grundig undersøgelse af, hvor længe brænde skal tørre, før det er klar til fyring.

Konklusionen er, at løvtræ som bøg, eg, ær, el og ask skal skoves, saves og kløves inden udgangen af april, hvis det skal være tørt til den kommende fyringssæson. Mens brænde af gran og andre nåletræarter blot skal være oparbejdet inden midsommer.

Disse regler gælder dog forudsat at brændet anbringes under tag. Herved når man ned under de 18% vandindhold, der er grænsen for fyringstørrt træ.

Forsøgene viser også, at hvis brændet stables under åben himmel, skal det normalt stå et ekstra år for at komme ned på en rimelig vandprocent.

Brænde må ikke stables i lukkede rum som kældre, garager eller fyrrum, før det er fyringstørt.

Årstidens betydning

Man kan i og for sig fælde træ til brænde hele året, idet vandindholdet overraskende nok er relativt konstant gennem året (bøg og eg ca 45%, ær ca. 42% og rødgran 60-65%).

Tørringen går dog hurtigere, hvis træet er fældet i perioden februar-juni. For forårsskovet træ kan vandindholdet halveres på bare 14 dage.

Efterårsskovet træ tørrer langsommere, og her er et halvtag særlig vigtigt, især fordi det sikrer mod genopfugtning i løbet af vinteren.

Vedhæftet findes forskernes rapport. Kilde: Skov Landskab

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Files:
Naturlig_toerring_af_braende.pdf

By: Per Hilbert