Skader efter luseangreb (alm. ædelgranlus)

Skadedyrene kan være aktive fra marts og helt frem til slutningen af august. Det er derfor vigtigt, at man løbende kontrollere sine kulturer for angreb af skadedyr. Som oftest ses galmider og alm. ædelgranlus og sjældnere angreb af stammelus og grøn ædelgranlus (uldlus).

Man bør kontrollere sine juletræskulturer fra 3 vækstsæson og frem. Hyppigst ses angreb i foråret efter den første varme har meldt sig. Skadedyrene trives i varme og læ og man bør kontrollere i en diagonal akse gennem kulturen med fokus på sydvendte skråninger, lavninger og områder med læ.

Alm. ædelgranlus og stammelus kan ses med det blotte øje, mens det kræver lup at se miderne, der sidder på de ældre nåle inde i træet.

Bekæmpelse
Svovl og insekticider udbringes effektivt med tågesprøjte. Fuld dækning af træerne er afgørende for effektiv og optimal bekæmpelse.

Der bør ikke sprøjtes ved fuld solskin eller mere end 20 grader, især efter knopbrydning. Typisk er der gode forhold ved nattetid eller i de tidlige morgentimer.

Til bekæmpelse af lus kan man anvende ét af følgende midler; Mospilan SG, Mavrik Vita eller Karate 2,5 WG. Ved gentagne behandlinger henover året anbefales det at skifte insekticid fra gang til gang.

Godkendelsen på Mospilan SG udløber pr. 2020, hvorfor man med fordel kan anvende denne til første behandling. Mospilan har en udpræget systemisk virkning og er god i en ”før-udspringsbehandling”.

Blandingsforhold:
0,25 kg Mospilan
4,00 Kg Svovl

Behandling efter udspring: Her skal man være mere forsigtig, når man bekæmper skadedyr med hensyn til potentielle svid skader. Det er vigtigt, at man kontrollere effekten af sin sprøjtning 5-10 dage efter behandling.

– Videncenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne