Mange skovbrugstilskud er fjernet i de seneste år. Vi kan nævne tilskuddet til juletræsforskning (PAF), tilskud til produktudvikling i skovbrug og træindustri og tilskuddet til rådgivning. Nu ser det ud til at tilskuddene til læplantning og til grønne driftsplaner også synger på sidste vers. Vedrørende de sidstnævnte aktiviteter er der dog endnu mulighed for at søge.

Herunder en oversigt over tilbageværende tilskudsordninger i skovbruget:

Tilskud til skovrejsning

Ordningen ovelever, men i en ny form, som bl.a. kommer til at tage udgangspunkt i vandrammeområderne

Naturstyrelsen. Ansøgningsperiode maj – juni 2016

Tilskud til bæredygtig drift

Grøn driftsplan (skovkort), foryngelse af nåletræbevoksninger samt særlig drift (urørt skov, bevaring af enkelttræer, stævningsskov, skovgræsning og etablering af naturlig hydrologi). Ordningen forsvinderi 2017

Naturstyrelsen. Ansøgningsperiode april – maj 2016

Tilskud til bæredygtig drift – Natura 2000

Naturstyrelsen. Ansøgningsfrist 1. september 2016

Læplantning og småbiotoper

Tilskud til kollektiv læplantning, individuel læplantning og til småbiotoper

NaturErhvervsstyrelsen. Ansøgningsperiode marts-maj 2016

Plant for vildtet

Ordinær ordning samt plant for hassel- og birkemusen

Naturstyrelsen. Ansøgningsfrister 30. april og 31. oktober 2016

Søer og vandhuller

Naturstyrelsen. Ansøgningsfrist den 31. januar 2017

Levesteder for Bilag 4 – arter

Der er tale om etablering eller oprensning af søer, retablering af stendiger, etablering af jorddiger eller stendynger for at gavne bl.a. frøer, tudser, salamandre og firben

NaturErhvervsstyrelsen. Ansøgningsfrist ikke offentliggjort, men formodentlig januar 2017

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne