Tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger nu med større chance for de individuelle projekter

NaturErhvervstyrelsen giver tilskud til etablering af levende hegn og småbeplantninger. Levende hegn er sammenhængende beplantninger af træer og buske med 1-7 planterækker. Småbeplantninger er bevoksninger på mindre end 0,5 hektar. I gamle dage kendt som læplantningsordningen.

Formålet med ordningen er at bidrage til at:

Der kan ydes tilskud til to typer af projekter:

For at få støtte til etindividuelt projekt skal ansøgeren være ejer eller forpagter af arealerne, hvor projektet skal etableres.

Der kan ikke gives støtte til projekter, som helt eller delvis er beliggende på arealer, som er ejet af offentlige institutioner mv.

De seneste mange år har det været lidt af en illusion at indsende individuelle ansøgninger. Chancen for at få bevilget et tilskud var simpelthen for lille. Det ser nu anderledes ud i hvert tilfælde for i år, så har det din interesse så kontakt din lokale skovfoged.

Ansøgningsfristen er 1. april, så jo før du tager kontakt jo bedre.

By: kra

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne