Den nye mulighed skyldes, at det nye Landdistriktsprogram er forsinket – er der åbnes op for en ny tilskudsrunde efter det gamle Landdistriktsprogram.

Der er afsat 8 mio. kroner til ansøgninger i 2014. Dette svarer til små. 300 ha ny offentlig skov i Danmark.

Skovdyrkernehar mange års erfaring med skovrejsning, og harhjulpet mange offentlige og private lodsejere med at planlægge og etablereskov og naturarealer.

Skovdyrkerne kan bidrage med værdifuld sparring og entreprise til offentlige lodsejere, der ønsker at etablere skov, herunder ansøgning om tilskud..

Du kan læse mere om ordningen her.

By: Torsten Hansen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Torsten Hansen