Der er mulighed for tilskud til rydning og hegning af arealer i NATURA2000 områder.

Tilgroede arealer er, områder der tidligere har været holdt fri for opvækst af træer. Ofte er der tale om gamle overdrev der med tiden er groet til i Ene, Gyvel, Fyr og andre arter. For at få bragt disse områder tilbage til naturskønne åbne arealer, gives der derfor tilskud til rydning og hegning. Der gives 100% tilskud til rydning og hegning af arealet. Rydning indebærer nedskæring og fjernelse at størstedelen af træerne på arealet. Hegning gives der tilskud til, for at der på arealet i sommermånederne kan gå græssende kreaturer.

For at forberede til græsning gives der tilskud til:

Såfremt der er et eksisterende hegn på arealet, kan der ansøges om tilskud til at etablere et nyt, hvis det kan bevises at det eksisterende hegn ikke er egnet til dyrehold.

Kvæg på et sådant areal er med til at sikre at der ikke kommer træer igen, samt skabe en høj biodiversitet på arealet. Ved græsning bliver der fjernet næringsstoffer og det giver de mere sjældne og nøjsomme arter en chance for at klare sig i konkurrencen med græsserne.

Alle kan søge dette tilskud og vi fra Skovdyrkerne står selvfølgelig klar med rådgivning og hjælp.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne