Blandt de fire ordninger er de to traditionelt særlig interessante for mange skovejere:

Du kan her få tilskud til udarbejdelse af skovkort og bevoksningsliste, samt til udarbejdelse af planer for skovdriften og naturen.

Du kan her få økonomisk støtte til at etablere løvtræskulturer efter en nåletræsbevoksning.

Desuden kan der opnås tilskud til ”Særlig drift”, dvs. beskyttelse af naturen samt til beskyttelsestiltag i skov i Natura 2000-områder (i ordningen ”Natura 2000 – Skovnatur”).

Kontakt din lokale konsulent hos Skovdyrkerne, hvis du vil vide mere om ordningen – eller have hjælp til ansøgningen.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne