Fra den 1. marts til den 15. april 2015 kan du søge om tilskud til skovrejsning.

Naturstyrelsen har netop udgivet en ny vejledning til tilskudsordningen. Sidst de gjorde det var i 2012. Der er sket en række ændringer, som vi ikke skal udbybe nærmere her. Interesserede kan læse ændringernepå side 4i Privat Skovrejsning -Vejledning om tilskud til Privat Skovrejsning.

Hvad kan jeg få i tilskud?

Det er muligt at få op til 25.000 kr/ha i tilskudtil plantning. Derudover gives der op til 9000 kr/ha itilskud til særlig hensyn ved etablering ogpleje. Skal din nye skov beskyttes mod vildtbid ide første år, kan du ligeledes få 15 kr pr løbende m hegn.

Overvejer duat gå gang, skal du tage fat i din lokale skovfoged allerede i dag. Du finder ham i oversigten til højre på skærmen. Med udgangspunkt i dine ønsker for ejendommen og de givne muligheder kan kan strikke den bedste løsning sammen.

Med Skovdyrkerne har du fagfolkene på din side.

Er duInteresseret i at videmere om skovrejsning?

Skovdyrkerne Vestjylland rejste i 1995-97 Billeskoven. Skoven ernærmere beskrevet i afhandlingenNatur og Herlighedsværdier i Skovrejsningen. Du finder den ved at trykke på linket: Åbner eksternt link i et nyt vindueBilleskoven.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne