Poppel og pil har været støttet (og støttes stadig i år) med et plantningstilskud på 4.200 kr. Samt et årligt tilskud på 500 kr./ha. Foruden naturligvis den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Myndighederne har nu i deres visdom besluttet at fjerne de to nævnte særlige tilskud til dyrkningen af energiafgrøder fra og med 2015. Samt muligvis tilskuddet til ekstensiv drift i forbindelse hermed. Tilbage er den almindelige enkeltbetalingsstøtte.

Man kan altså endnu i år nå at plante poppel (og pil) med tilskud.

Skovdyrkerne mener dog stadig, at især poppel kan være et godt alternativ på marginale jorder, på ukurante arealer, og hvor man gerne hurtigt vil have en skov etableret, som giver fornuftige indtægter på relativ kort sigt. Vi mener ikke, at fjernelsen af etableringstilskuddet ændrer en hel masse ved det. Det er trods alt enkeltbetalingsstøtten og de kommende flisindtægter, der trækker læsset.

Slingrekurs fra ministeriets side

Men vi er ikke imponeret over, at en ordning, der blev indført i 2010, allerede fjernes efter få års forløb. Som Henrik Kruse Rasmussen fra Agrovi siger til LandbrugsAvisen: ”Vi ser det som et udtryk for kortsigtet planlægning og en uforståelig slingrekurs”.

Det er ret håbløst for både lodsejere, der skal planlægge flere år ud i fremtiden, for leverandører til sektoren og for aftagerne af produkterne, når ordningerne kører i så kort tid. Ordninger, der vedrører jordbruget – og især en skovbrugsagtig produktion som poppelplantning – må nødvendigvis køre mere end nogle få år.

Den korte horisont er svær at leve med for alle involverede parter.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk
By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus