Der er tilskudskroner nok til alle ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning, der opfylder betingelserne.

Det fastslår enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

– Allerede nu ved vi, at der er penge nok i puljen til at imødekomme alle ansøgninger, der opfylder kravene og er støtteberettigede, siger hun i en pressemeddelelse.

Styrelsen oplyser, at der ikke vil blive prioriteret imellem ansøgningerne. Alle ansøgninger, som opfylder kravene – uanset hvad de har opnået i prioriteringspointscore – vil altså modtage tilsagn.

Der er indsendt 279 ansøgninger om tilskud til privat skovrejsning i 2019. Hvis alle ansøgninger lever op til kriterierne, kan der komme knap 1.500 hektar ny skov i Danmark.

Sagsbehandling i gang

Styrelsen er i gang med at sagsbehandle. Her i december får de første ansøgere svar på, om de efter ansøgningsrunden 2019 får tilskud til at plante ny skov.

– Vi har igen i 2019 oplevet stor interesse for at få tilskud til ny skov. Nu er vi klar til at give de første tilsagn, så ansøgere kan gå i gang med at etablere deres nye skove. Vi forventer, at alle ansøgere vil have fået svar i starten af 2020, siger enhedschefen.

Ekstra millioner i puljen

Puljen var oprindeligt på 35,0 millioner kroner. Men regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har aftalt at tilføre op til 15,2 millioner kroner ekstra til ordningen som en del af den nye aftale om kvælstofindsatsen i 2020.

Det betyder, at alle ansøgere, der lever op til betingelserne, kan få tilsagn.

I 2018 fik 184 ansøgere tilsagn til privat skovrejsning.

Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er 100 procent finansieret af EU. Den har til formål at etablere nye skove, der forbedrer vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof til søer, fjorde og indre farvande, på privatejede landbrugsarealer.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne