Fra 2017 er det atter muligt at få tilskud til plantning af læhegn.

Læhegns-ordningen har flere gange været i fare, og i forbindelse med vedtagelsen af Landbrugspakken den 22. december 2015 blev det aftalt, at tilskuddet skulle bortfalde fra 2017. Men efter en målrettet indsats, fra bla. Venstre og Dansk Folkeparti, er tilskud til læplantning i stedet medtaget i Naturpakken. Her afsættes der i 2017, 2018 og 2019 i alt 30 mio. kr. til en ny national tilskudsordning.

I Naturpakken sorterer ordningen under overskriften Det åbne land og landmanden som naturforvalter. Formålet er at gøre en indsats i det åbne land for at stoppe tilbagegangen i biodiversitet. Det skal ske ved at sikre flere og bedre levesteder, skabe sammenhæng og iværksætte indsatser for konkrete arter. I Naturpakken formuleres det således:

Tilskud til etablering af læhegn

Læhegn kan være værdifulde levesteder og spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet og på den måde sikre sammenhængende natur og naturlige trædesten i de dyrkede arealer.

Der etableres en national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende læhegn i det åbne land til gavn for vilde dyr og fugle. Ordningen skal fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af spredningskorridorer, læhegn med 3 – 7 rækker beplantning og trædesten.

Lodsejere kan frivilligt søge om tilskud. Ordningen stiller krav til kvaliteten af læhegnene, og projekter med stort potentiale for biodiversitet prioriteres. Ordningen forventes igangsat fra 2017.

Formanden for Plantning og Landskab, Henrik Bertelsen, udtaler til landbrugsavisen.dk: Det er fantastisk. Det er en ordning, som ikke fylder så meget i det store billede, men som betyder rigtig meget for en helt konkret indsats, som virker for biodiversiteten, og som bliver set i landskabet.

Læs landbrugsavisens artikel:Naturpakke redder læhegn og indsats for markvildt

Den samlede naturpakke findes på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside. Følg linket her.

VidenCenter Landskab 3.6.2016
usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Klik her for at læse skovdyrkernes faktablade om Natur & vildt

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne