På Skovdyrkernes halvårsmøde i Middelfart i den sidste uge af januar holdt klimakommissionens formand Katherine Richardson et forrygende indlæg om den omstilling fra fossilebrændsler til vedvarende energikilder, som kommissionen forestiller sig. Et vigtigt bidrag i den sammenhæng vil være biomassen, og her blandt andet skovflisen. Den har generelt den fordel, at den ikke konkurrerer med fødevareproduktionen ude på landbrugsjorden. Desuden er den en biproduktion til en mere højværdig produktion af kvalitetstræ på de samme arealer – samtidig.

Klimakommissionen foreslår en øget anvendelse af biomasse i fremtiden. Den stigende efterspørgsel formodes at give en stigende pris. Efter kommissionens mening vil det især dreje sigom de kommende 20-30 år, hvorefter bioenergien forventes at blive erstattet af mere avancerede teknologier og energikilder. Disse udvikler sig nemlig hele tiden – og bliver billigere og billigere, mens biomassen forventes at blive dyrere og dyrere. Hertil kommer, at de øvrige vedvarende energikilder som vind, sol, bølgeenergi, jordvarme m.fl. alle er ubegrænsede ressourcer, mens biomassen trods alt er en begrænset ressource.

Når biomassen, som forventet, delvis udfases om 20-30 år, vil træ-råvaren imidlertid blive efterspurgt i andre, mere industrielle processer, så der vil altid være en afsætning for tyndingstræet.

Vi kan dog ikke regne med bare at kunne læne os tilbage i den kommende periode i forvisning om stor efterspørgsel og stigende priser. Der er nemlig ikke indbygget en ’køb-dansk’ klausul i klimakommissionens anbefalinger.

Konkurrencen fra importeret flis og importerede træpiller betyder, at vi hele tiden må sørge for, at produktionen herhjemme foregår så rationelt som muligt. Samtidig med at det sikres, at produktionen er bæredygtig, det vil sige ikke skader dyrkningsgrundlaget på den lange bane.

Det er udfordringer, som Skovdyrkerne gerne tager op.

Per Hilbert
Sekretariatsleder De Danske Skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert