I august måned starter en skovfogedassistent og en administrativ medarbejder hos Skovdyrkerne Østjylland. Sonja Thomsen flytter ansættelse til Green Product.

Per 1. august flytter Sonja Thomsen ansættelse til Green Product (GP), som hun gennem hele sin ansættelse hos SØJ, har løst opgaver for. Omfanget af opgaver er gradvist steget, hvorfor det har været naturligt at hun nu får ansættelse i GP. Vi i SØJ takker for en god indsats, og glæder os over at vi fortsat ser Sonja i dagligdagen.


Christoffer Nicolajsen - Skovfogedassistent
Christoffer Nikolajsen – Skovfogedassistent

Anette Stenner Juhl
Anette Stenner Juhl – administrativ medarbejder

Den 1. august startede Christoffer Nikolajsen som skovfogedassistent. Christoffer er 24 år og har netop færdiggjort sin skovfogeduddannelse. Under uddannelsen har han været i praktisk hos skovfoged Henning Post i knap et år. Han har derfor et godt kendskab til Skovdyrkerne Østjylland og de arbejdsområder vi beskæftiger os med. Christoffer er opvokset i Enner, nordvest for Horsens, på en ejendom med skov, natur og lidt juletræsproduktioner.

Den 15. august starter Anette Stenner Juhl som administrativ medarbejder på kontoret i Ry. Anette er bosat i Østbirk, og har mange års erfaring med regnskab og administration, senest i en stilling hos NCC Roads A/S. Anette skal delvist afløse Sonja Thomsen, delvist forøge den administrative kapacitet.

På grund af lavere bemanding og stort arbejdspres grundet stormfaldet, har vores serviceniveau i foråret til tider ikke levet op til vores egne ønsker. Med ansættelsen af skovfogedassistent Christoffer Nikolajsen per 1. august er vi således igen tilbage på normal styrke og forventer en større tilstedeværelse hos medlemmerne. Den øgede administrative kapacitet skal støtte skovfogederne i deres administrative opgaver, og sikre en forbedret afvikling af opgaver, der ekspederes af kontoret.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne