Casper Pleidrup bliver en del af juletræsteamet og vil også blive skovfoged hos et antal medlemmer. Casper har tidligere væretjuletræsansvarlig hos Skovdyrkerne Vestjylland, hvor han arbejdede i seks år frem til sommeren 2014. Efter et år i en anden konsulentvirksomhed, vender Casper nu tilbage til Skovdyrkerne. Hans store erfaring indenfor juletræsområdet og kendskabet til Skovdyrkerne er et godt match til et fagligt stærkt juletræsteam.

Kai Boisen vender ligeledes tilbage til Skovdyrkerne i en nyoprettet skovfogedstilling. Kai har en lang karriere hos Skovdyrkerne Østjylland, men har i en periode arbejdet med råtræ hos DSHwood. Den nye stilling er en mere klassisk skovfogedstilling med udgangspunkt i foreningens syd-østlige område, hvor skovrådgivning bliver det primære arbejdsområde. Den bevidste satsning på funktionsdeling blandt foreningens medarbejdere har været en succes, men har givet et efterslæb på den almindelige skovbrugsrådgivning, og det skal bl.a. den nyoprettede stilling rette op på.

By: Kristian Løkke Kristensen