Bestyrelser og ledelse i begge foreninger er enige om at skabe en større og stærkere forening i Midtjylland ved at sammenlægge de to nuværende foreninger Midtjylland og Østjylland.

Forslaget om sammenlægning af de to foreninger bliver fremsat på ekstraordinære generalforsamlinger i nærmeste fremtid. Dato og dagsorden til generalforsamlingerne vil blive udsendt til foreningernes medlemmer i løbet af de næste uger i henhold til foreningernes vedtægter.

4 stærke jyske foreninger

Skovdyrkernes Hovedbestyrelse – med formand Torben Bille Brahe i spidsen – ser med glæde på sammenlægningen af de to foreninger. Den kan siges at være en naturligt afslutning på de mange sammenlægninger, der har foregået de seneste 20 år imellem forskellige foreninger.

Sammenlægningen medfører, at Skovdyrkerene får 4 stærke og nogenlunde lige store foreninger i det jyske, som professioneltkan tage skovbrugets udfordringer op til glæde for vores medlemmer. De 4 jyske foreninger vil være stærke velkonsoliderede foreninger, som kan sikre den absolut bedste betjening af medlemmerne med en faglig solid organisation.

Den nye forening, som får navnet Skovdyrkerforeningen Midtjylland, vil have 19 medarbejdere, en egenkapital på 12 mio. kr. og en omsætning på 118 mio. kr. (seneste år). Den vil betjene knap 1000 skovejere med i alt 13.000 ha skov og juletræsarealer.

Hvad betyder sammenlægningen for medlemmerne?

Sammenlægningen betyder først og fremmest en stærkere forening med flere ressourcer og større kommerciel styrke. Den ’nye’ sammenlagte forening vil have en økonomisk bæredygtig størrelse og struktur, som gør det let at tiltrække og fastholde en veluddannet medarbejderstab.

Sammenlægningen vil give foreningens skovfogeder et større fagligt fællesskab og frem for alt endnu bedre muligheder for faglig arbejdsdeling og specialisering. Det vil give medlemmerne en bredere ogdybere videnbase at trække på i det daglige.

Vi kan med glæde konstatere, at alle vores skovfogeder forsætter i den nye sammenlagte forening, hvilket betyder, at medlemmerne forsat kan blive betjent af de samme kendte personer.

På lokalt initiativ

Sammenlægningen sker på lokalt initiativ. Således siger formand Mogens Bjerre i ’den gamle’ Skovdyrkerforeningen Midtjylland: ”Efter er større turnaround-proces igennem de senere år i Skovdyrkerforeningen Midtjylland, hvor vi har forsøgt at gøre foreningen mindre afhængige af juletræer og klippegrønt ved at folde forretningsområdet bredere ud, har vi måtte erkende, at hastigheden i denne udvikling blev for træg. Derfor søgte vi en sammenlægning med vores naboforening for at speede processen op med at udnytte vores geografis muligheder.”

Initiativet blev budt velkommen i ’den gamle’ Skovdyrkerforening Østjylland. Her er formand Anders S. Nielsen sikker på, at den nye, større forening vil gøre det muligt at betjene medlemmerne endnu bedre og udvide medlemskredsen på en balanceret måde. Den samlede forening bliver særdeles økonomisk robust og vil få en passende kommerciel styrke til at udnytte mulighederne for handel med juletræer, pyntegrønt, flis, råtræhandel mv. Alt i alt får vores medlemmer en samlet forening med et styrket udgangspunkt til fremtidens udfordringer”.

Begge formænd er sikre på, at medlemmerne også kan se fordelene og bakker op omkring denne sammenlægning på de respektive generalforsamlinger.

sjc@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne