Den landsdækkende tørke har givet de unge planter med svagt etableret rodnet vanskelige vilkår. Mange steder kan man konstatere at planterne har hængende skud, der har mistet saftspændingen. Nyplantede træer ernaturligvis de mest udsatte, men løvtræer med 3-5 år på stedet er også udsatte.

Det kan være en god ide at se udsatte kulturer efter, især for græs – som er en alvorlig konkurrent om vandet. Græsset skal ikke slås, men slås ihjel – typisk med afskærmet round up-sprøjtning.

Sydvestvendte kulturarealer er mest udsatte for udtørring – her er græsset ofte mest dominerende, og solen er hård.

Ældre træer er længere tid om at vise tegn på tørkestress, men tørken kan have konsekvenser flere år frem efter tørkeåret. En af konsekvenserne kan være angreb af barkbiller.

Ofte er træer på vintervåd bund mere udsatte ved tørke, det skyldes at træer på vintervåd bund udvikler et fladt rodsystem, der ikke kan hente vand fra dybere jordlag, når det endeligt er tørt.

Skoven er lukket på grund af brandfare.

Der er forøget brandfare i nåleskoven. På steder med megen offentlig færdsel kan det være formålstjenligt midlertidigt at lukke skoven for offentlighedens færdsel. Skilte til opsætning ved adgangsveje kan købes her: www.hd2412.dk/skoven-er-lukket-paa-grund-af-brandfare.

Tørken giver også muligheder.

Situationen giver mulighed for at få afskovet/udtyndet i de våde områder vi ofte er afskåret fra at kunne færdes på med de store skovmaskiner.

Fremfor alt giver tørken os muligheder for at få vedligeholdt skovens grøfter i de fugtige områder, så fat i den nærmeste rendegraver og så ud at rense grøfter og overkørsler.

Skovdyrkerne Vestjylland 11. juni 2018

kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne