De to fotos viser metoden ‘topskudsopretningmed træliste’. Teknikken minder om brugen af bambuspinde. Den uøvede bemærker ikke forskellen, mendet gør den garvede.


Opretning med liste.

Når der anvendes bambuspind trækkes det nye topskud op fra modsatte side.Når der anvendes liste, placeres dennepå samme side som ‘topskuddet’. Derved trykkes skuddet op.

På billedet til ovenfor ses at listen i bunden er monteret med lille ekstra stump træ. Dette er for at sikre en jævn placering hele vejen langs træets stamme. I de fleste tilfælde kan den lille ekstra træstump formentlig undværes.

Metoden er interessant fordi den giver mulighed for en meget stabil og præcis opretning af topskuddet. Montagen af listen sker med max-tape eller strips. Dette er en lille smule besværligt, tilgengæld er listen let at fjerne. Listensform tilladernemlig at en stanleykniv nemt kan overskærestrips og tape.

Metoden kan især overvejes anvendt på ‘pæne’ træer der har topskuddet som eneste fejl.

Tip

Når du vælger dit nye topskud, gælder det om at vælge den gren i kransen, der har størst lyst til at vokse opad. Det plejer at være det skud, der sidder øverst og nærmest placeret træets midterakse.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne