Naturlig vækst
Den naturlige skudstrækning hænger især sammen med træets næringsoptag og vandforsyning. Desuden vil længden af årsskuddene i træets første leveår som regel øges med alderen, i takt med at rodsystemet finder sig til rette på udplantningsstedet. Højdevækstpotentialet er til en vis grad også arveligt, idet nogle træer, under ens vilkår, vokser mere end andre – altså et proveniensspørgsmål.

Skudstrækningen tager rigtig fart 4-5 år efter plantning. Mange steder erkendes problemet imidlertid først, 1-2 år efter at skaden er sket. Med de forbedrede plantekvaliteter og kulturetableringsmetoder er udfordringen stigende.

Hvis træet igennem et par år har fået lov til at udvikle meget lange topskud, så er der ikke andet at gøre end at håbe på, at de åbne stammedele sætter mange sidekviste, der efterhånden kan skabe lidt af den ønskede fylde.

Nøgleordet er derfor forebyggelse. Behandlingen skal ske i tide og på det rigtige tidspunkt i forhold til skudstrækningen.

Metoder
Såring af stammen neden for den brydende topknop reducerer topskudslængden. Det kan gøres med Top-Stop-tang. Desuden har bundklipning af træerne en vis effekt på topskudsstrækningen i bundklipningsåret.

Alternativet hertil er en kemisk vækstregulering. Det er den mest anvendte metode. Der findes i øjeblikket 3 afprøvede og godkendte midler på markedet, TopStar, Proxy og Terpal. Ved topskudsrulning: TopStar og Proxy har en godkendelse og Terpal har en off-label.

Din skovdyrkerforening hjælper med instruktion i midlernes brug. Kontakt os i god tid inden vækstsæsonen!

Se faktaark topskudsregulering, kemisk.

Se faktaark topskudsregulering, mekanisk.

Seniorkonsulent Frands Fraas Nielsen, VidenCenter for juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne