De, der er så heldige at have et lager tilbage af TopStar, må lovligt anvende og opbevare det frem til den 30 juni 2017. Herefter er der et opbevaringsforbud og det er dermed strafbart at have det stående eller anvende det. Afhængigt at vækståret kan man derfor bruge TopStar til de første behandlinger, men det kan sagtens være at træerne skal behandles efter 30/6 og dermed skal man have et andet middel. I skrivende stund er alternativerne ikke særligt gode og Terpal må anses for at være det bedste bud. Proxy er også godkendt til vækstregulering i juletræer, men vi fraråder at anvende det, da vi har oplevet svidningsskader ved brugen af det.

I stedet bliver der arbejdet på at få markedsført to nye produkter, nemlig Pomoxon Extra og ConShape. Det er to produkter, vi har store forventninger til. Aktivstoffet i Pomoxon Extra er naptyleddikesyre (NAA), det er dermed det samme som i TopStar. Forskellen ligger i at koncentrationen i Pomoxon Extra er dobbelt så kraftig som TopStar og man derfor skal halvere doseringen. Da en egentlig godkendelse ikke kan nå at komme på plads har Nufarm, der producerer stoffet, indsendt en ansøgning om at få det godkendt til ”emergency use”, som går fra 15. maj til 15. august. Denne ansøgning venter vi stadig svar på.

Et andet produkt vi også venter godkendelse på er ConShape. Det er et helt nyt produkt i forhold til vækstregulering i Danmark. Midlet stopper cellestrækningen, hvor hidtidige vækstreguleringsmidler har hæmmet celledelingen. Da celledelingen foregår inden cellestrækningen, skal ConShape først anvendes, når topskuddet er 5 cm fra den ønskede længde. Men da træerne vokser ujævnt, er det stadig nødvendigt at gå igennem kulturen i hvert fald to gange for at ramme topskuddene i den rigtige længde.

For at være sikre på, at den ønskede topskudslængde opnås, anbefaler vi at gå igennem med enten TopStar eller Pomoxon Extra først. Træerne vokser som nævnt ujævnt og det må være nødvendigt, at gå gennem kulturen to gange. Når topskuddene så er 5 cm fra den ønskede længde behandles de med ConShape. Her vil to gennemgange også være nødvendigt.

Et alternativ til den første behandling kunne være en mekanisk vækstregulering med en TopStop tang, som vil bremse væksten i træerne, men ikke stoppe den.

Hvis man skal være sikker på levering af ConShape og Pomoxon Ekstra bør man forudbestille det ved os.

Du kan læse mere om ConShape og Pomoxon Extra i vores nye faktablad her.

Eller du kan læse om de ”gamle” produkter i dette faktablad.

VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne