Til sæsonen 2017 ser det ud til, at der kommer et nyt middel på markedet. Navnet bliver ConShape og er et hormonmiddel, der stopper topskuddenes vækst inden for gennemsnitlig 2 cm efter behandling. Midlet er dog endnu ikke kommet gennem godkendelsesproceduren.

I praksis bliver topskudsregulering med det nye middel meget lig det, vi kender, dog lidt senere. Da alle træerne ikke vokser ens, skal kulturene også her gennemgås 3-4 gange. Dog forventer vi, at resultatet bliver mere ensartet og giver generelt kortere toppe, end vi tidligere har kunne lave. Men det vil kræve samme rettidighed og omhu ved valg af udbringningstidspunkt og –metode som tidligere. Kontakt derfor din skovfoged ved spørgsmål og hør mere om det nye produkt og din strategi for topskudsregulering.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne