I 25 år har nysgerrige læsere kunnet finde viden om træ og træprodukter hos internetportalen Træ.dk.

I takt med at træ fylder mere og mere i den offentlige debat, er besøgstallet på hjemmesiden vokset markant.

Træ.dk bruges bredt af den danske befolkning – af private, professionelle og skoleelever, der søger inspiration og fakta.

På Træ.dk kan man dykke ned i alverdens information, lige fra træet står i skoven til det færdige produkt. Der er masser af artikler om træs klimamæssige fordele, om forskning og om alle de nye og overraskende ting, træ kan bruges til.

– Folk forbinder træ med et træhus eller klassiske træprodukter som møbler og gulve osv. Men træ har fremtidspotentiale, som mange slet ikke overvejer. Træ består jo af de samme kemiske byggesten som olie, kul og gas, så derfor kan det også bruges til præcis det samme: Alt, hvad vi kan lave af olie i dag, kan vi i princippet lave af træ i morgen. Det bliver folk tit overraskede over at høre, fortæller Træ.dk’s formand Peter Jensen.

Samarbejde på tværs

Skovene tilbyder rekreative muligheder, sikring af rent grundvand og et rigt dyre- og planteliv. Derudover kan træ reducere samfundets CO2-udledning.

– Men tilbage i halvfemserne oplevede vi, at træ var i modvind. Der var mange misforståelser om brug af træ, og især regnskoven fyldte i debatten. Det overskyggede for det faktum, at træforbrug ofte er godt for skovene, fortæller Peter Jensen.

Derfor mødtes repræsentanter for hele træbranchen – lige fra arbejdstagere til arbejdsgivere og statens styrelser – for at styrke samarbejdet i branchen og sammen lave en lødig kampagne, der skulle oplyse folk om, at jo mere træ, vi bruger, jo bedre er det for klimaet, skovene og miljøet – så længe skovene er drevet bæredygtigt.

Mens artiklerne blev skrevet, og ideerne begyndte at tage form, voksede internettet frem, og i 1999 gik den første version af Træ.dk online.

Det er kun veldokumenteret viden, der finder vej til hjemmesiden, som i øvrigt gør en dyd ud af at holde sig politisk neutral.

Viden og nyheder

I dag er Træ.dk en internetportal fyldt med viden og nyheder om træ i alle afskygninger og med et konstant voksende besøgstal.

– Jeg er ikke i tvivl om, at træ er fremtidens materiale. Træ.dk vil også fortsætte i de næste 25 år – mindst! – med at fortælle om alle de fantastiske egenskaber, træ har – og hvorfor træ er verdens mest miljøvenlige materiale”, lyder det fra Peter Jensen.

Skovdyrkerne er træambassadør på træ.dk og støtter siden.

Åbner vindue til at sende en mailJens Mathiasen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne