Herunder Energistyrelsens seneste opgørelse, som gælder året 2014. En række interessante tendenser kan hives ud af denne statistik

Herunder en opgørelse over brugen af vedvarende energi i Danmark i 2014

Vedvarende energi – type Terajoule %
Affald 21.296 10,9%
Biobrændsler -1.503 -0,8%
Biodiesel 8.794 4,5%
Bioethanol – import 1.998 1,0%
Biogas 5.143 2,6%
Bioolie 725 0,4%
Geotermi 168 0,1%
Halm 18.409 9,5%
Solenergi 3.371 1,7%
Vandkraft 54 0,0%
Varmepumper 7.245 3,7%
Vindkraft 47.083 24,2%
Skovflis 10.842 5,6%
Brænde 18.612 9,6%
Træpiller danske 1.951 1,0%
Træaffald 7.053 3,6%
Brænde – import 2.778 1,4%
Skovflis – import 5.585 2,9%
Træpiller – import 35.421 18,2%
Statistisk difference -295 -0,2%
Vedvarende energi i alt 194.730 100,0%
Danmarks totale energiforbrug 755.000
Vedvarende energis andel 25,4%
Vindkrafts andel af totalforbrug 6,2%
Træs andel af totalforbrug 10,5%
Dansk træs andel af totalforbrug 5,1%
Dansk flis’ andel af totalforbrug 0,7%

Energienheden er Terajoule, som er 1000 Gigajoule. Kilde: www.trae.dk

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne