Anvendelse

Troldpil der kendes for sine krogede grene anvendes hele året til dekorationsformål. Sorten ses anvendt som enkeltgrene eller i dekorationer, ofte med hængende pynt. Sorten er også et meget almindeligt indslag i haver.

Udbredelse

Troldpil, som er en sort af arten Salix matsudana, er naturligt hjemmehørende i Nordkina, Manchuriet og Korea. Sorten kom til Europa i 1920’erne.

Plantemateriale

Troldpil er meget let at stiklingeformere. Der anvendes ca. 20 cm lange og blyantstykke vinterstiklinger som stikkes på friland om foråret.

Dyrkning: teknik og fordringer

Troldpil stiller ikke store krav til jordbunden. Den kan således udvikle sig tilfredsstillende under fhv. tørre jordbundsforhold. Ved utilstrækkelige læforhold, kan troldpil i strenge vintre skades. Den reagerer dog meget positivt ved tilbageskæring.

Høstmetode og mængder

Eftersom troldpil efterspørges pga. grenenes krogethed, så foregår høst i den bladløse periode.

Grenene klippes ofte i længder á ca. 40-100 cm. Grundet grenenes krogede form bør bundtning samt håndtering generelt foregå med forsigtighed.

Arten tåler stærk tilbageskæring.

Der foreligger ingen kendte erfaringer med produktionsmængder per areal enhed.

Marked og priser

Markedet for troldpil har i de senere år været noget vigende. Små leverancer forekommer dog, men til meget (små) varierende priser.