Normalt ser vi efter et stormfald følgeskader i form af udtørring af blottede rande med træer, som ikke kan holde til pludselig at blive fritstillet. Disse svækkede træer er guf for en række biller, blandt andet typografen og calchografen.

Deres angreb kan i varme år blive så kraftige, at de også springer på helt friske træer, hvorved yderligere skovområder kan ødelægges, og de økonomiske konsekvenser kan blive store. Heldigvis har det indtil videre været så køligt, at bestanden af typograf-biller har udviklet sig langsomt.

Udviklingen følges af forskeren Hans Peter Ravn fra Københavns Universitet, som løbende monitorerer antallet af flyvende typografer i en række fælder, som er opstillet i de områder, hvor vi havde storm i 2013. Hans Peter Ravn har netop udsendt en meddelelse om den aktuelle situation. Den vedlægges (nederst) som en pdf-fil.

Angrebne træer kan kendes på brune nåle i kronen, affaldende bark samt flyvehuller med boresmuld på stammen. Angrebne træer bør fjernes efter forårssværmningen, men inden den 1. juli for at modvirke yderligere opformering af insekterne.

Her er link til en længere generel redegørelse fra Naturstyrelsen for typografens liv og levned, samt om hvilke foranstaltninger, man som skovejer kan gribe til ved angreb.phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Files:
Typografsituationen_18_maj_2015.pdf

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne