Kedelig rødgrangruppe med nye og gamle angreb af typograf.

Typografens flyvning forår 2018

Årets første typogafflyvninger kom sammen med varmen i påsken. Maj bød heldigvis på forholdsvis koldt vejr, så flyvningerne gik noget i stå. Nu er varmen kommet igen og så sent som i sidste uge kunne boresmuld konstateres på skovede effekter i Nordjylland. Vi har således en meget langstrakt yngleperiode for 1. generation og det vil alt andet lige nedsætte antallet af kommende biller og muligheden for etablere en 2. generation af typografer i år.

Nylavede modergange medio juni. Find træerne og oparbejd dem inden 6 uger.

Nedbør i maj og juni hjælper træerne

Ligeledes er nedbøren i maj og juni med til at bedre forholdene for nåletræerne. Tørkeindekset er dog stadig højt mange steder, så vores graner kan hurtigt komme under tørkepres, hvis sommeren slår rigtigt igennem.

Nye biller er snart færdigudviklet

Der er nu gået 2 måneder siden de første angreb og vi skal regne med at den nye generation af typografer er voksne omkring 1. juli. Herefter vil der løbende færdigudvikles biller i juli og august. Overvågning og inspektion af ramte rande vil således være påkrævet med 14 dages mellemrum for at være sikker på at nye angreb opdages og bekæmpelse kan iværksættes.

Sent stadige af larveudvikling medio juni. De vil være færdigudviklet i starten af juli.

Modforanstaltninger

Bekæmpelse er stadig skovning og udkørsel af angrebne træer. De skovede effekter skal helt bort fra skoven. Typografens rækkevidde er op til 5 km. Alternativt kan angrebne træer fældes og afbarkes. Husk på at 1 kubikmeter rødgrantømmer kan producere 30.000 typografer.

Knækket top af rødgran afbarket for at stoppe opformeringen af biller.

VC Skovdyrkning

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne