For at mindske jordbrugets udledninger af kvælstof, forsøger man med de nye regler at begrænse fordampningen af ammoniak fra svovlsur ammoniak og urea. Fordampningen fra de to gødningstyper stiger med stigende temperatur.

Hvis der udbringes efter 1. april skal gødningen nedfældes inden fire timer. Det giver selvsagt udfordringer indenfor juletræsproduktion.

Svovlsur ammoniak kan være brugt som kvælstofkilde i mekanisk blandede gødninger. Urea kan være tilsat organiske gødninger baseret på hønsemøg.

Gødning, der spredes efter 1. april uden nedfældning, kræver dokumentation for at gødningen ikke indeholder svovlsur ammoniak, eller at gødningen med tilsat urea har en N-% på max. 6 %, eller den er tilsat den anbefalede mængde ureaseinhibitor, som nedsætter fordampningen betydeligt.

Da det er bedriften, der har ansvaret for dokumentationen, skal du bede leverandøren om en varedeklaration af den indkøbte gødning. Samgranulerede kunstgødninger har normalt nitrat og ammonium som kvælstofkilde, og dermed kan disse spredes oven på jorden efter 1. april.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne