Skærmbillede fra den schweiziske hjemmeside. Fotoserie #1 fra en bevoksning med 16 forskellige træarter. Man kan ane de orange udvisningsmærker på træerne lige fremme

Schweizisk skovbrug fotograferet 360°

En schweizisk hjemmeside gør det muligt at gå på virtuel opdagelse i et hav af forskellige skovbevoksninger. Hovedparten af bevoksningerne er schweiziske og selv om dyrkningsforholdene er anderledes end i Danmark er der mange gengangere blandt træarterne i de 2 landes skove. Det er næsten kun sitkagran og lærk, der ikke lader sig finde på den schweiziske hjemmeside.

I hver bevoksning er der optaget og sammensat højtopløselige billeder 360° rundt. Du har samme udsyn, som hvis du stod der selv. På hvert punkt kan billedet bevæges højre/venstre og op/ned og en zoom funktion gør det muligt at komme helt tæt på de enkelte træer.

Hjemmesiden har adressen: https://www.sylvotheque.ch og er under konstant udbygning. Her primo april 2019 er der 75 fotoserier fra forskellige bevoksninger eller fra forskellige tidspunkter.

Bevoksningsudvikling over tid

Ud over de mange forskellige bevoksninger, som i sig selv er interessante, er der flere billedserier, som viser samme bevoksning på forskellige tidspunkter. F.eks. hænger billedserie #1, #14 og #61 sammen.

#1 er en udvist bevoksning fra januar 2014. De blå bånd viser fremtidstræer og træer med orange markering er udvisningstræer. Her er det muligt at vurdere en schweizisk udvisning.

Samme bevoksning er optaget #14 i februar 2015 efter hugst og endelig er bevoksningen optaget igen #61 i oktober 2018 for at vise udviklingen siden hugst.

Tyndet og utyndet plukhugst

Af andre sammenligninger er billedserie #10 en plukhugstbevoksning behandlet regelmæssigt med hugst hvert 8 år, mens #11 er en gammel plukhugstbevoksning, der ikke har været gennemhugget de sidste 50 år.

Her ses tydeligt forskellen mellem de 2 behandlinger. I den utyndede bevoksning er der en kraftig ophobning af vedmasse, kronetaget er helt lukket, kronerne er opknebne, skovbunden er mørk og gold og der er ingen selvforyngelse.

Eg før og efter hugst

Ligeledes viser billedserie #45 og #75 en egebevoksning før og efter hugst.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne