Løsningen kræver etlæssesystem indrettet efter Erholmsystemet medekstra lange læssegafler. Pallerne er dyrere end de fleste standardpallerog ønskes oftestikke sendt videremed lastvognen, derfor omlæsses grøntet løst tillastbil.

Selve udkørselen af grøntet fra bevoksningen er smidig, da pallerne er smalle, og pladskrav til spor og vendeplads er derformindre end almindelige paller. Den største ulempe er, at omlæsningen giver længerearbejdsgange. Det er muligt atlette omlæsningen af grøntetved at hæve pallerneved siden af lastbilen, hvorpå grøntet skallæsses.

Udkørsel og læsning af klippegrønt
Udkørsel og læsning af klippegrønt

Løs læsning

Løs læsning i bundter stiller ingen krav til palletering men læsningen af bundter er besværlig og kræver meget manuelt arbejde. Biler der læsses løst kan transportere op mod15 tonsgrønt pr lastvogntræk omend mængden afhænger meget af, hvordan grøntet læsses og pakkes.

Løs læsning i kølevogn

Grønt der læsses i kølevogne har bedre holdbarhed. Men læsningen skerudelukkende bagfra ogtager derforlængere tid end lastvogne, der kan sidelæsses. Mængden vil være lidt mindre end lastvogne med pressening. Der kan almindeligvis læsses 12 – 13 tons.

Kølevogn til transport af pyntegrønt
Kølevogn til transport af pyntegrønt

Løs sidelæsning på lastvogn

Holdbarheden på grønt læsset under pressening er naturligvis ringere end grøntet læsset på kølevogn. Gevinsten er, at læsning fra siden kan ske hurtigere, og at den samlede læsmængde kan være en anelse større. Almindeligvis vil læsstørrelsen være 12,5 – 15 tons, dog megetafhængigaf pakningen af grøntet på bilen.

Løs sidelæsning af pyntegrønt på lastvogn
Løs sidelæsning af pyntegrønt på lastvogn

Udkørsel og læsning med CT paller

Denne metode er meget almindelig og anses som den mest effektive løsning med færrest arbejdsgange. Læsning af grøntet skerdirekte medgrøntet påpallerneuden omlæsning.

Endvidere kan transport og læsningforetages med flere almindelige maskintyper som fxfrontlæsser, rendegraver ellergummiged uden brug af tilpasset maskingrej, som Erholm pallesystemet i højere grad kræver.

Udkørsel og læsning af pyntegrønt med CT paller
Udkørsel og læsning af pyntegrønt med CT paller
Udkørsel og læsning af pyntegrønt med CT paller

Læsning på små paller (Hollænder paller)

Som navnet måske antyder er læsning på små paller særligt anvendt til det hollandske marked.

Brugen af mindrepaller betyder atlæsmængden pr lastvognstræk bliver lidt mindre. Desuden kankørsel med småpaller i ujævnt terræn væremegetkrævende, da de lettere kommer ud af balance med risiko for atvælte. Omvendt er pallerne ikke så tunge, hvorfor de er lettereat håndtere for et mindrelæssehold.

Læsning af hollænder paller
Læsning af hollænder paller
Specialdesignet system til pakning af hollænder paller
Specialdesignet system til pakning af hollænder paller


Videncenter Pyntegrønt marts 2014

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne