En dominerende birk i egekultur. Birken presser adskillige ege, som enten bliver overgroet eller mister formen. Birken bør straks saves ned.

Udrensningens formål er helt generelt:

Oftest selvsår uønskede træer og buske sig i vores plantede eller selvforyngede skovkulturer. De fleste har stiftet bekendtskab med birk, hyld eller pil i nåletræsplantninger. Hvis der ikke gøres noget kan en potentiel højproduktiv sitkagrankultur blive til en lavtproducerende birkebevoksning. Den selvsåede birk skal udrenses. Helt galt er det med pil, hvis krone breder sig ud som en paraply og optager meget plads fra kulturtræarten. Kort sagt gå hårdt til pil i udrensningerne.

Selv indenfor visse kulturtræarten er udrensning påkrævet. Her er det tveger og grovgrenede individer (krukker) eller syge træer, som skal udrenses. Krukker findes tit i ege- skovfyr og douglasgrankulturer.

Tætte holme med selvforyngelse af lystræarter så som rødel, lærk og birk kvitterer med øget diametertilvækst og bedre stabilitet med en udrensning, hvor træerne sættes ud på afstand. Træarter med hurtig ungdomsvækst har svært ved at reagere på hugst senere i bevoksningernes liv.

Udrensning er en god aktivitet for den selvaktive ejer, da den ikke kræver det helt store udstyr. I det følgende et lille udpluk fra værktøjskassen til udrensning.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne