Ordninger under bæredygtig skovdrift

Naturstyrelsen har imødekommetvores anmodning om at udsætte ansøgningsfristen fra 1. august til 1. september for følgendetilskudsordningerne:

Detskal i denne forbindelsenævnes, at foryngelsesordningen i visse tilfælde kan anvendestil gentilplantninger efter de seneste stormfald fx for ejendomme, der ikke kunne få tilskud efter gentilplantningsordningen.

Læs mere om ordningerne ivores faktablade for ordningerne (1) Grøn driftsplan, (2)Foryngelse og (3) Særlig drift.

Særlige krav til ejendomme over 100 ha.

Den seneste ændring i vejledningerne gælder et krav om driftsplaner for større ejendomme. For at kunne opnå tilskud på ejendomme større end 100 ha skov er det en forudsætning, at derer en driftsplan for skoven – dette er dog (yderst fornuftigt) ikke et krav for at få tilskud til udarbejdelse af en grøn driftsplan.

Naturstyrelsen krav til en driftsplan for de større ejendomme er et af følgende;

Desuden er alle ejendomme i nuværende Natura2000-områder omfattet afgodkendte Natura 2000-handleplaner,som i denne sammenhængopfylder Naturstyrelsen krav til en driftsplan.

Hvis du går i tanker om at udnytte disse tilskudsordninger, så tøv ikke med at kontakte din lokale forening.

tha@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne