En biotopplan er en registrering af tiltag på ejendommen til gavn for både jagtbare og ikke jagtbare arter.

Det kan være vildtstriber, barjordsstriber, randzoner, insektvolde, tætslåede vegetationsstriber og meget mere.

Hvert tiltag udgør et antal point. Hvor mange point, der skal til for at udsætte fugleafhænger af om man laver en 3 årig eller en 1 årig biotopplan

For en 3 årig biotopplan skal man haveover 85 point, for at kunneudsætte 7 fugle pr ha.

For en 1årig biotopplan er kravet over 100point.

Dertil kan man udarbejde en overbygning til biotopplanen på 5 år, dette kan frigive yderligere 50 point, der igen kan give 8-12 fugle pr ha.

Overvejer du at udsætte fugle i 2022, skal biotopplanen sendes til miljøstyrelsenseneste 1. maj 2022.

Du bør derfor allerede nu begynde arbejdet på at får udarbejdet en biotopplan.

Skovdyrkerne udarbejder biotopplaner på flere ejendomme, og vores koncept er baseret på en elektronisk registrering af tiltagene.

Dette giver et hurtigt overblik over pointscoren.

Har du interesseret i en ny biotopplan eller skal den gældende opdateres, kan du kontakte din skovfoged for råd og vejledning.

Du kan også rette henvendelsentil vores kontor i Vissenbjerg tlf. 62 62 47 47 eller mail oer@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne