Lige nu er det et godt tidspunkt at skabe sig et godt overblik over ukrudtet i sine kulturer. Effekten af forårets renhold er ved at aftage og ukrudtet dukke op i netop disse dage.

De sidste dages varme men også delvis våde vejr, giver gode vækstvilkår for forskellige ukrudtsarter, som foruden at kunne volde skade på træerne også kan være hårde konkurrenter i kampen om vand og næring.

Vejret er i høj grad afgørende for, hvilke arter af – og i hvilken mængde – uønsket plantevækst optræder. Foråret var tørt, men i juni måned har kombinationen af varme og regn givet gode vækstbetingelser.

Det vil derfor være fornuftigt at vurdere behovet for renhold i løbet af de næste par uger.

Arter som kræver bekæmpelse netop nu: dueurt, hvidmelet gåsefod (melde), ager-padderok, ager-tidsel, hanespore, burresnerre, gederams.

Bekæmpelsesstrategi

Der er en række midler, som er relevante og tilladte at bruge i træernes vækstperiode, men hertil er udbringelsestypen mindst ligeså vigtig og gældende for især glyphosat midlerne(og andre) er, at de bør udbringes afskærmet.

En del af midlerne har en såkaldt off-label godkendelse/ godkendelse til mindre anvendelse. Til den type af godkendelse, knytter der sig nogle specifikke regler.

I det følgende gennemgås relevante midler. Inden udbringning af et middel, bør brugeren altid læse midlets brugsanvisning og etiket.

Mod hanespore og andet græsukrudt (enkimbladede):

Agil 100 EC:
Godkendt til mindre anvendelse mod ukrudt i juletræer og klippegrønt.

Dosis: 2 behandlinger a 0,75 l/ha eller 1x 1,5 l/ha. (læs altid vejledning først)

Mod agerpadderok og andre sejlivede (tokimbladede) ukrudtsarter:

Gederams, tidsler m.fl.

MCPA (U46 M m.fl.):
Godkendt til mindre anvendelse mod ukrudt i juletræer og klippegrønt.

Dosis: 1 liter pr. ha og kun hvor vegetationen dækker mindst 90 %.(læs altid vejledning først)

Både enkim og tokimbladede urter:

Midler indeholdende Glyphosat 360 g/l.
Middelnavne:Glyfonova 450 Plus og Roundup Bio
Mindre anvendelse: Godkendt til bekæmpelse af ukrudt i nordmannsgran juletræs- og klippegrøntkulturer i vækstsæsonen med en lav glyphosat dosering.

Dosis: Maksimalt 1,5 liter pr. ha.

Særligt gældende for skov:

Glypper
Mindre anvendelse: Godkendt til bekæmpelse af ukrudt i skov, juletræer, pyntegrønt og læhegn.

Brugsanvisning for bredsprøjtning af nordmannsgran i vækstperioden.

Dosis, tidspunkt og sprøjteteknik: Fra skudbrydning til 1. juli kan der bredsprøjtes med 0,3 l/ha. Fra 1. juli og i den resterende vækstperiode kan der bredsprøjtes med 0,6 l/ha. Kun effektivt mod småt ukrudt.

Brugsanvisning for afskærmet sprøjtning af alle nåletræer, løvtræer og buske.

Dosis, tidspunkt og sprøjteteknik: Den afskærmede sprøjtning kan ske fra maj – september. Der kan sprøjtes med op til 2 l/ha (2% handelsvare med rygsprøjte eller specialsprøjte)

Risikoen for sprøjteskader er altid til stede når der sprøjtes i vækstsæsonen – det er derfor en god idé at kontakte din Skovfoged hvis du er i tvivl.

– VidenCenter for Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne