Gentagelse fremmer forhåbentlig forståelsen. Undertegnede forklarer sammen med skovrider Esben Møller Madsen i en kronik i Weekendavisen skovbrugets synspunkt på det, man kalder ‘urørt skov’.

Hvis man skal skære det ud i pap, så er argumenterne imod en storstilet udlægning af urørt skov blandt andet følgende:

Hertil kan tilføjes, at den urørte skov ikke er specielt publikumsvenlig. Og at en normal skovdrift med udtag af træprodukter må anses for positivi en klimasammenhæng, idet de udtagne træeffekter svarer til en ‘høst’ af kulstof, der ellers ville afgasses som CO2 fra skovbundens forrådnelsesprocesser.

Det strider simpelt hen mod Skovdyrkernes DNA at ladestore skovområder ligge udyrkede hen. Det er ikke uden grund, at vi kalder os Skovdyrkerne.

Den nævnte kronik er vedhæftet herunder (‘Sund skov.pdf’).

Per Hilbert
Seniorkonsulent

Files:
Sund-skov.pdf

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne