Hvis du går og overvejer et projekt på din ejendom, anbefaler vi derfor at du ringer til Skovdyrkerne nu, og får lavet en ansøgning i år, hvor der er mange penge i puljen, og der er ekstra gode muligheder for at søge skovrejsning.

I år kan du endnu flere steder opnå skovrejsningstilskud på arealer helt ned til 2 ha. Fristen for skovrejsningstilskuddet er 15. april i år. Så du skal handle hurtigt. Vi kan søge om tilskuddet på arealet, og så planlægger vi projektet efterfølgende.

Kontakt Skovdyrkerne for at høre nærmere om de muligheder du har for at få tilskud til skovrejsning.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne